Studieteknik & Akademiskt skrivande

ADDTHIS

Tema Studieteknik & Akademiskt skrivande

Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial.

Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

Hoppas du får nytta av alla öppna lärresurser.

 

Medverkande

Högskolan i Gävle, Blekinge Tekniska Högskola, UR, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå Universitetsbibliotek, Karlstads universitet