Akademiskt skrivande på engelska

AWELU, Academic Writing in English

Detta är en matnyttig resurs framtagen av Enheten för engelska och IT-enheten vid Fakulteten för Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. Den vänder sig till alla som skriver akademiska texter studenter på engelska. Visst fokus finns på till exempel biblioteksresurser vid Lunds universitet men den är tillräckligt generell för att vara användbar på alla lärosäten. När den först publicerades var det bara studenter och anställda vid Lunds universitet som hade tillgång till den. Men just idag har AWELU blivit en äkta OER, fritt tillgänglig för alla enligt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

<a href="http://awelu.srv.lu.se/">Akademiskt skrivande på engelska (AWELU)</a>

Webbplats, Lunds univeristet.

Writingguide.se

This website was created to support students in their academic writing in english. Here you will find practical advice on the writing process, how to manage sources and references, and how to publish your text.

The website will be extended gradually. Published by www.bth.se.

If you are not used to writing academic texts, we suggest that you go through all parts of the website, and as you become more experienced return for more specific advice.

<a href="http://writingguide.se/">Writingguide.se - support students in their academic writing</a>

Webbplats, Blekinge Tekniska Högskola.

Akademiskt skrivande på engelska