Frågor om Informationssökning - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 1.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=cd3275e2c13345cc8bf5408339ea19e0">Frågor om Informationssökning Del 1 - quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 2.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=4eb07e648e8648a1b75fabf8c2f2f503">Frågor om Informationssökning Del 2 - quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 3.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=342424a7fab941b3b9e03e38cdae465d">Frågor om Informationssökning Del 3 - quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Förbereda Informationssökning Del 1.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=9210ffdebf4948e4b31dfa93398b43c0">Frågor om Förbereda Informationssökning Del 1 - quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Förbereda Informationssökning Del 2.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=10745f6535d0416abdd5978746a32c7a">Frågor om Förbereda Informationssökning Del 2 - quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Citera Informationssökning Del 1.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=f91c2caabebd40db87e420ce69d50983">Frågor om Citera Informationssökning Del 1 quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Citera Informationssökning Del 2.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=fe666246ef954939b6ebebe3e49894c2">Frågor om Citera Informationssökning Del 2 quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 15 frågor om att Citera Informationssökning Del 3.

Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=38710ceda27148479c6c0dc083fa2003">Frågor om Citera Informationssökning Del 3 quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 15 frågor, ca 15 min.

Frågor om Informationssökning - quiz/onlinetest