Kritiskt tänkande

Om Kritiskt tänkande i examensarbetet

I grunden handlar det om förmågan att självständigt reflektera över olika delar i det forskningsprojekt man genomför. Syftet med den här föreläsningen är att ge en introduktion till det kritiska tänkandet i olika moment i den forskningsprocess som leder fram till en examensuppsats.

Begrepp inom filosofi och metod kan du söka och få förklarade via Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Kan du lita på uppslagsverken? En kort film 2:37 min, från Blekinge Tekniska Högskola - Biblioteket/Learning Lab.

 

Några tips på fördjupande litteratur:

Alvesson, M och Sköldberg, K (2008) Tolkning och reflektion, Studentlitteratur

Eriksson, LT (2009) Konstruktivt tänkande, Norstedts

Hansson, SO (2003) Vetenskap och ovetenskap, Norstedts

Hultén, P, Hultman, J och Eriksson, LT (2007) Kritiskt tänkande, Liber

<a href="https://connect.sunet.se/p4jrkt172p1/">Kritiskt tänkande i Examensarbetet</a>

Kritiskt tänkande i examensarbetet

En mer genomgående föreläsning kring ämnet kritiskt tänkande av Professor Lars Torsten Eriksson vid Högskolan i Gävle. Inspelad webbföreläsning  med webblänk till Adobe Connect. Skärminspelningsfilm med ljud, cirka 31 min.