Presentationsteknik

Presentationsteknik, muntlig framställning och retorik

Programmet "Att framföra sitt budskap på bästa sätt" från UR.se handlar om hur du kan vässa din presentationsteknik (muntliga framställning) med retorik.

Hur ska du övertyga din publik om att det du säger är viktigt att lyssna på? Heléne Hedqvist, framträdandeexpert vid Retorikstudion, ger konkreta tips på hur du ska stå och prata för att nå fram med ditt budskap. Programmet är inspelat 13 maj 2013 på Hilton Slussen. Arrangör: Paulsson and Partners AB.

Retorik är kortfattat (enl. Aristoteles), konsten att vad än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.  Inom retoriken använder man begreppen: Ethos, pathos och lógos. Ethos, pathos och lógos betraktas vanligtvis som de grundläggande aspekterna inom retoriken. Ethos är den som talar, lógos är vad denne talar om och pathos är till vem/vilka hen talar (genom vilka känsloargument som används).

Retorik - rätt att tala, vett att lyssna är flera UR-program med det mesta du behöver veta om retorik. Här finns bl a beskrivning av arbetsgången för en talare - Partesmodellen och mycket mer.

Muntlig presentation - Tips om att förbereda och framföra. Råd om nervositet och ramfeber , är ett material producerat av Skrivarverkstan (okt, 2012) vid Umeå universitet.

 

Examinationsformer - din studieteknik är avgörande

På lärosäten (universitet och högskolor) så har man flera olika examinationsformer. För att klara dessa bra behöver du kunskaper och färdigheter - och det är här din studieteknik prövas. Det är därför bra känna till de olika examinationsformer som finns. Här finns en intermativ mindmap med flertalet Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga.

 

Forskningskommunkation - olika sätt kommunicera och presentera

Dina verktyg för presentation, kommunicera och argumentera kommer utvecklas via högskolestudier. När du skriver uppsats så är det ett av flera sätt att kommunicera forskning. Här finns en interaktiv mindmap med flera exempel på Verktyg för forskningskommunkation. Produktionen är gjort i samverkan mellan Forskarfredag och Vetenskapsrådet. Här finns även Verktygslådan för Forskningskommunkation som PDF-fil.