Verktyg för referenshantering på Internet

<a href="http://hig.se/download/18.736f18d313cecf272c84aef/1364895583293/referens_weblinks130402.pdf">Verktyg för referenshantering på Internet</a>

PDF-fil, Lista på verktyg för referenshantering.

Verktyg för referenshantering på Internet - en kort självstudiekurs

 

Samla och hantera referenser från Internet – URL, webblänkar och webbsidor

Det finns flera sätt att hantera webblänkar och webbsidor som referenser. Här presenteras några praktiska hjälpverktyg som du och dina studiekollegor kan använda utan några större egna utbildningsinsatser.

 

Dessa webbverktyg är ofta helt gratis att använda och stimulerar till kollaborativa lärandeprocesser. Skillanden mellan t ex EndNote för PC och de system som presenteras här är att de ofta är gratis och är helt webbaserade. De är inte så avancerade i sin funktionalitet och är därför bra även för nybörjaren.

Att samla och hantera referenser är ett dagligt arbete för den som har ett forskande arbetssätt. När det gäller att t ex hålla reda på webbplaster eller dokument som finns som webblänkar kan man uppleva att man måste ladda hem dokumenten och skriva referenserna i ett dokument i ett ordbehandlingsprogram i sin egen dator. Men det är inte säkert att man får mer ordning och reda för det kring alla sina referenser.

Det finns flera olika webbaserade verktyg som är speciellt utformade för att hantera referenser och speciellt då med tanke på referenser som är webbplatser eller dokument som har webbadresser.

För forskare kan dessa verktyg vara användbara eftersom man kan dela referenser med andra kollegor och arbeta med att förbättra och förändra referenslistan tillsammans (användarna delar ut rättigheter till varandra att editera, lägga till/ändra och ta bort referenser).

För lärare kan verktygen vara ett sätt att förenkla arbetet med studenters texter samt att snabbare se att studenterna skriver sina referenser på rätt sätt.

För studenter kan de webbaserade verktygen fungera som gruppverktyg och är bra, då de gemensamt vid grupparbete skall göra referenslistor. Alla får snabbt översikt om aktuella läget och tips om bra referenser inom ämnet för sin studieuppgift.

Exempel på referenshanteringssystem på webben

iCyte - skapa projekt, spara, dokumentera och samarbeta

Med iCyte kan lärare, forskare och studenter skapa både publika och privata webbreferenser. Fungerar både i Mozilla, IE och IE8. Mycket lämpligt verktyg för studentprojekt – att hantera/beskriva url:s som referenser. iCyte sparar innehållet även fast det försvinner på Internet.

Gå till: http://www.icyte.com 

Zotero – hantera referenser i Mozilla Firefox

Zotero är ett webbalternativ till Endnote. De webbaserade referenshanterarna är annars CiteUlike och Connotea men Zotero anses vara mest användarvänlig och har utvecklas bra. Det enda negativa är att det är begränsat till Mozilla.

Mer om Zotero: http://en.wikipedia.org/wiki/Zotero

Gå till: http://www.zotero.org

EndNote Web – med Cite While You Write™ in Microsoft Word

EndNote finns också i en enklare webbversion som är gratis. Du har även möjlighet att nyttja Cite While You Write™ in Microsoft Word, spara sökningar och dela med dig av referenser med andra som har EndNote Web. Är du van med EndNote är det en fördel.

Gå till: http://myendnoteweb.com/

CiteUlike – hantera dina referenser i dina studier

Du sparar all information om din referens i ditt personliga länkbibliotek och kan dela med dig av ditt länkbibliotek med andra.

Gå till: http://www.citeulike.org

Uppgift

  1. Från listan ovan välj ut två referenshanteringssystem.
  2. Klicka runt och bekanta dig med informationen på webbplatserna.
  3. Tipsa en kompis/studiekollega om verktyget och summera kort vad man kan göra med systemet, t ex med EndNote Web kan man dela referenser med andra som har tillgång till programmet.

Överkurs

  1. Gå till webbplatsen EndNote Web.
  2. Skapa 3 olika referenser, gärna i ett avgränsat ämne eller kopplat till ett uppsatsarbete då har på gång..
  3. Tipsa/bjud in en studiekollega eller kompis att även skaffa konto för EndNote Web för att prova på att lägga till några referenser till dina, inom det ämnet du valt.

Reflektion

Tänk igenom nedanstående frågor och diskutera gärna svaren med dina kollegor.

  1. Berätta kort vad du gjort.
  2. Är dessa referenshanteringssystem på webben ett bra arbetssätt om du jämför det men att bara ha ett sådant system på sin egen dator (jmf EndNote för PC)?
  3. Har du andra förslag på hur du som student kan använda dessa referenshanteringssystem i ditt uppsatsarbete eller i dina studier?

 

(Detta kursmaterial är gjort av Mats Brenner (2014), Högskolebiblioteket i Gävle - Learning Center)

 

 

Verktyg för referenshantering på Internet