Skriva uppsats

Att dokumentera en undersökning i en uppsats

En kortfattad "lathund" med anvisningar, tips och checklistor för dig som ska skriva uppsats. Framtagen av Mattias Lundin, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI), Linnéuniversitetet.

 

<a href="http://opensnh.se/files/original/ed99e3a27b93eac5f7ffb3b0fd6478bc.pdf">Skriva uppsats: Att dokumentera en undersökning i en uppsats</a>

PDF-fil, 48 sidor

Föreläsning - Del 1: Planering

Förberedelser inför uppsatsarbetet och uppsatsskrivandet.

Mattias Lundin, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI), Linnéuniversitetet.

 

<a href="http://media.hv.hik.se/media/mattias_lundin/rapport_planering/rapport_planering.html">Skriva uppsats - Föreläsning Del 1: Planering</a>

Inspelad föreläsning, 37:27 min.

Föreläsning - Del 2: Processen

Uppsatsens delar, hur de formuleras och vad de bör innehålla.

Mattias Lundin, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI), Linnéuniversitetet.

<a href="http://media.hv.hik.se/media/mattias_lundin/rapport_processen/rapport_processen.html">Skriva uppsats - Föreläsning Del 2: Processen</a>

Inspelad föreläsning, 82:01 min.

Föreläsning - Del 3: Kvalitetsgranskning och opponent-/respondentskap

Bedömning av uppsatsen, oppositionsförfarandet.

Mattias Lundin, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI), Linnéuniversitetet.

<a href="http://media.hv.hik.se/media/mattias_lundin/rapport_kvalitetsgranskning_opposition/rapport_kvalitetsgranskning_opposition.html">Skriva uppsats - Föreläsning Del 3: Kvalitetsgranskning och opponent-/respondentskap</a>

Inspelad föreläsning, 41:51 min.

Metodföreläsning 1 - Hur skriva uppsats?

Från ax till pm.

Anna Forssberg Malm, universitetslektor, Karlstads universitet

<a href="http://film.kau.se/2012/09/05/metodf%C3%B6rel%C3%A4sning-1%20">Metodföreläsning 1 - Hur skriver man en uppsats?</a>

Inspelad föreläsning, 29.07 min.

Metodföreläsning 2 - Hur skriva uppsats?

Rapportens delar.

Anna Forssberg Malm, universitetslektor, Karlstads universitet

<a href="http://film.kau.se/2012/10/12/metodf%C3%B6rel%C3%A4sning-2-rapportens-delar">Metodföreläsning 2 - Hur skriver man en uppsats?</a>

Inspelad föreläsning, 40:55 min.

Metodföreläsning 2 - Hur skriva uppsats?

Formalia.

Anna Forssberg Malm, universitetslektor, Karlstads universitet

<a href="http://film.kau.se/2012/10/12/metodf%C3%B6rel%C3%A4sning-3-formalia">Metodföreläsning 3 - Hur skriver man en uppsats?</a>

Inspelad föreläsning, 36:16 min.