Studieteknik

<a href="https://www.kaltura.com/tiny/u5z8c">Studieteknik, föreläsningar - Del 1 och Del 2</a>

Föreläsningar: Del 1 och Del 2 (156 min)

 

 

Göran Fransson är Docent och fil.dr. i pedagogik och lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Föreläsningarna är delade i två delar och tar upp hur du kan förbättra din studieteknik och bl a ge dig själv bättre förutsättningar för akademiskt skrivande.

Här finns åhörarkopior för två bildspel att ladda hem för dig som ser de inspelade föreläsningarna.

 

Studieteknik för akademiska studier

På webbsidan för Studieteknik hos Åbo Akademi, finner du bl a en mycket användbar och gedigen guide som heter "Studieteknik och studieförmåga" som pdf-fil (40 sid). Här finns även några allmänna webbföreläsningar värda att se kring vad kännetecknar just akademiska studier, men även om tidsplanering och tidshantering i avhandlingsskedet.

Umeå universitets Skrivarverkstad har en webbsida om "Effektivare studievanor" på denna finns ett kompendium och arbetsbetsmaterial som heter: Plugga smart - lärdig mer! (pdf-fil)  - Om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas!

Vid Luleå Tekniska Universitet så har man publicerat tolv (12) inspelande föreläsningar om Studieteknik på Vimeo.com (Ingemar Andersson, 2012.) De tar upp följande: Studieteknik - Introduktion, Läsa kursböcker, Studieplanering, Att anteckna, Minnesteknik, Engelsk litteratur, Problemlösning, Snabbläsning, Översiktsläsning, Läsa på distans, Vi är olika och Dags för tentan.

 

Att skriva vetenskapliga rapporter

På webbplaten Vetenskaplig metod på nätet från Högskolan i Jönköping, så finns två föreläsningar, instuderingsfrågor och referenslitteratur.

Högskolan i Gävle har en skrivgudie som Skrivarverkstaden använder för studenter, gå till: Skrivarverkstadens skrivgudie (pdf-fil)

 

Nätresurser till examensarbetet

Vid Malmö Högskola så har man en bra webbsida med nätresurser till arbetet med examensarbetet. Elva (11) instruktionsfilmer av Björn Lundgren om bl a Introduktion, Olika typer av examensarbete och Vetenskapliga metoder.

 

Examinationsformer - din studieteknik är avgörande

På lärosäten (universitet och högskolor) så har man flera olika examinationsformer. För att klara dessa bra behöver du kunskaper och färdigheter - och det är här din studieteknik prövas. Det är därför bra känna till de olika exmationsformer som finns. Här finns en intermativ mindmap med flertalet Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga.

 

Studiehandledningar och strategier

En webbplats som funnit sedan 1996 är "Study Gudies and Strategies". Vissa delar är även översatta till svenska, Studiehandledningar och strategier. Här finns bl a guider kring inlärning och tidsplanering. Webbsidan har inte uppdaterats sedan 2011 och innehåller tyvärr annonser, men innehållet är seriöst (Mats Brenner, Learning Center 2014-02-17).

 

Verktyg för planera dina studier

Lärverktyget Study Planner Tool från Examtime, är kostnadsfri använda (är på engleska). Examtime har även några andra lärverktyg som du kan använda vid dina självstudier, t ex Mind maps, Quizzes, skapa Study Goals, Groups, Flashcards och Notes software.

Ett annat kostnadsfritt verktyg är My Study Life, där du kan lägga in dina kommande datum/info om studieuppgifter och få automatiska påminnelser, spara alla viktiga inlämningsuppgifter (dokumenthantering) och koppla dessa till rätt kurs m m.

 

Föreläsning och interaktiv guide om plagiat och fusk

En kort föreläsning (ca 9 min) på YouTube av Marcus Nohlberg om plagiat och fusk.

Refero antiplagieringsgudien  (2009) har skapats av Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Refero är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det.

Vad är plagiering? - på Linköpings universitetbibliotek finns en webbplats med förklaringar och goda råd kring; referera, citera, parafrasera, upphovsrätt och vad är plagiering. Sist i varje avsnitt finns även en kort övning som du som student kan göra, för att träna/kontrollera dina kunskaper.