Bläddra bland lärobjekt (154 totalt)

Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik - öppen e-bok

Den här boken samlar ett axplock av ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik från lärare och forskare med anknytning till Högskolan i Gävle (HiG). Den röda tråden är en vilja att göra ämnena mer tillgängliga…

Verktyg för referenshantering på Internet

Att skriva referenser kan vara svårt både för högskole-/universitetsstudenter, forskar och lärare samt gymnasieelever för pm, uppsats- och rapportskrivning. Ladda hem denna lista och prova använda bra kostnadsfria referenshanteringsverktyg.…

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Webbkursen är kostnadsfri och tar cirka 20 timmar att genomföra. Bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kollegor i valfri takt.

Kursen är öppen till 31 mars 2018.

Taggar & etiketter : , ,

Förändrade resemönster i Gävleborgs län (en studie kring resfria möten)

En sammanställning av kostnader och klimatpåverkan vid tjänsteresor samt analys av sociala effekter vid ett skifte mot videokonferens i en organisation. En studie kring resfria möten, nyttjande av distansöverbryggande teknik. Examensarbete på…

Greening the Economy: Lessons from Scandinavia

The concept of a ”green economy” is rapidly gaining interest around the world. However, the idea is not new. It appeared in 1989 in the book “Blueprint for a Green Economy”. During the 1990s and most of the 2000s, the green economy was not a…

Skriva uppsats - Föreläsning Del 2: Processen

Uppsatsens delar, hur de formuleras och vad de bör innehålla.

Introduktion till mänskliga rättigheter - öppen webbutbildning

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter (MR). Utbildningen innhåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger kunskap om:
- varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet
- vad mänskliga…

Öppna digitala lärresurser - inspelade webinars

Nio inspelade webinar om öppna digitala lärresurser, med olika teman.

Det här är hemsidan för ett samarbetsprojekt kring öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) som arrangerar nio webbinarier i ämnet fram till…