Bläddra bland lärobjekt (156 totalt)

Kritiskt tänkande - en introduktion

En kort introduktion (webbföreläsning) till ämnet Kritiskt tänkande, för studenter som har metodkurser.

Jakten på sanningen

Det vetenskapliga sättet att beskriva världen har nått stora framgångar och gjort livet lättare för många. Men samtidigt tror många unga i dag fortfarande på astrologi. Varför är det så lätt för oss att lura oss själva?…

Kritiskt tänkande i Examensarbetet

En introduktion (webbföreläsning) till kritiskt tänkande inför forskningsprocessen och uppsatsarbetet.

Bra och dålig vetenskap

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära eleverna vad vetenskapliga metoder går ut på och hur man skiljer på vad som är vetenskap och vad som är löst snack, eller i vissa fall till och med rent lurendrejeri. Vetenskap är kunskap som…

Sant eller falskt?

Läsplattor, smarta telefoner och bärbara datorer - aldrig har det varit så lätt för elever att plocka fram fakta som nu. Men hur bra är skolan på att hjälpa dem att avgöra vad som sant och falskt på nätet? Och spelar det egentligen någon…

Universum - vad bildade bör veta

Astronomen Marie Rådbo, vid Göteborgs universitet, håller en lunchföreläsning på temat "behöver en bildad person veta något om universum". Hon menar att naturvetenskapliga kunskaper ofta behandlas som mindre värda i bildade sammanhang. I…

Vilken nytta gör humanisterna?

Många menar att humaniora blir allt viktigare i en värld där länders utveckling allt mer hänger ihop. Ämnen som filosofi, historia, idéhistoria, estetik, arkeologi, språk och litteraturvetenskap - hur kan de göra nytta. Med bland andra…

Kunskap i fokus

Kunskapens spridning till alla är en oerhört viktig uppgift. Det säger Dan Brändström, tidigare ordförande i föreningen Vetenskap och allmänhet. Agneta Blad, ny ordförande, håller med. Cissi Billgren Askwall lotsar genom en diskussion kring…

Bilden som vetenskapligt verktyg

Victoria Höög, docent i idé- och lärdomshistoria, Filosofiska institutionen, Lunds universitet talar om bildens som vetenskapligt verktyg. Hur har bilden använts historiskt? Vad har vi haft för användning av bilden när det gäller naturen?…

Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande

Vetenskap har en självskriven plats i det moderna samhället. Men vetenskapen behöver moderniseras och förnyas för att möjliggöra kunskaper om dagens omtumlande värld. Det är kort uttryckt den bärande tanken i denna bok. Vi behöver en…