Bläddra bland lärobjekt (17 totalt)

Metodföreläsning 2 - Hur skriver man en uppsats?

Hur skriver man en akademisk uppsats? Om rapportens delar. Uppsatshandledning i tre delar, ursprungligen gjord för studenter inom lärarutbildningen.

Verktyg för referenshantering på Internet

Att skriva referenser kan vara svårt både för högskole-/universitetsstudenter, forskar och lärare samt gymnasieelever för pm, uppsats- och rapportskrivning. Ladda hem denna lista och prova använda bra kostnadsfria referenshanteringsverktyg.…

Informationskompetens: självstudier på nätet

Informationskompetens: självstudier på nätet är ett webbaserat kurspaket i informationshantering utvecklat av Universitetsbiblioteket i Lund. Här kan man själv lära sig mer om hur man söker information och använder olika sökhjälpmedel.…

Akademiskt skrivande på engelska (AWELU)

AWELU, Academic Writing in English at Lund University, är en matnyttig resurs framtagen av Enheten för engelska och IT-enheten vid Fakulteten för Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. Den vänder sig till alla som skriver akademiska texter…

Skriva uppsats - Föreläsning Del 2: Processen

Uppsatsens delar, hur de formuleras och vad de bör innehålla.

Writingguide.se - support students in their academic writing

Here you will find practical advice on the writing process, how to manage sources and references, and how to publish your text.

Skrivguiden.se - förbättra dina akademiska texter

Skrivguiden.se är en hel webbplats som ger studenter stöd i det akademiska skrivandet. Studenter får här konkreta råd om både skrivprocess, problemformulering och hur man hittar källor samt skriver referenser.