Bläddra bland lärobjekt (10 totalt)

Öppna e-böcker från Open Textbook Library

Öppna textböcker på engelska i flera ämnen, bl a Accounting & Finance, Business, Management & Marketing, Computer Science & Information Systems, Economics, Engineering, Foreign Languages, General Education, Humanities & Language, Law,…

Big data - så kartläggs hela ditt liv

Big data kan ses som en kunskapsrevolution i vår tid. Massiv insamling och analys av stora mängder data gör det möjligt att överblicka utmaningar för mänskligheten som svält, sjukdomar och föroreningar. Men kunskapen har också ett pris. Vi…

Frågor om Bedöma Informationssökning Del 1 quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Bedöma Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Förbereda Informationssökning Del 2 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Förbereda Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Förbereda Informationssökning Del 1 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Förbereda Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Informationssökning Del 3 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Informationssökning Del 2 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 2. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Informationssökning Del 1 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 1. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Öppen offentlig data

På denna webbsida så får du veta mer om vad öppen offentlig data är och vilka verktyg du kan använda i din forskning för serviceinformation och nöjdhetsundersökningar, miljödata, geodata, trafikdata, befolkningsdata m m. Öppen offentlig…