Bläddra bland lärobjekt (3 totalt)

UR Samtiden - Näringslivet och hållbar utveckling

Björn Stigson, innehavare av Assar Gabrielssons professur i tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, talar om hur företag kan verka för uthållig utveckling genom ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och…

Också ekonomin behöver energi

Kjell Aleklett, fysikprofessor vid Uppsala universitet, pekar på de risker som finns rörande energi när Kina, Indien och delar av Afrika nu har en enorm tillväxt. Han menar att läget är annorlunda nu jämfört med vid tidpunkten för…

Öppna böcker - om hållbar utveckling

DOAB: Directory of Open Access Books - är en samlingsyta och databas för öppna e-böcker med open access-licens.

Vi har gjort en utsökning med sökorden "sustainable development" och fick då (140918) fram 22 e-böcker i ämnet producerade…