Bläddra bland lärobjekt (5 totalt)

Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

Här finns en interaktiv mindmap med flertalet Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga. En kunskapsöversikt med examinationsformer för att värdera studieresultat. För att klara dessa bra som student behöver du kunskaper och färdigheter…

Metodföreläsning 3 - Hur skriver man en uppsats?

Hur skriver man en akademisk uppsats? Om formalia. Uppsatshandledning i tre delar, ursprungligen gjord för studenter inom lärarutbildningen.

Metodföreläsning 2 - Hur skriver man en uppsats?

Hur skriver man en akademisk uppsats? Om rapportens delar. Uppsatshandledning i tre delar, ursprungligen gjord för studenter inom lärarutbildningen.

Metodföreläsning 1 - Hur skriver man en uppsats?

Hur skriver man en akademisk uppsats? Från ax till pm. Uppsatshandledning i tre delar, ursprungligen gjord för studenter inom lärarutbildningen.

Kritiskt tänkande i Examensarbetet

En introduktion (webbföreläsning) till kritiskt tänkande inför forskningsprocessen och uppsatsarbetet.