Bläddra bland lärobjekt (2 totalt)

Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter

Själv- eller gruppstudieuppgifter om forskningsetik. Fyra frågeområden; Grundläggande värderingar, moral och etik, Historisk perspektiv och vetenskapliga förhållningssätt, Internationellt perspektiv - trender och utblick samt Olika filosofier…

Förstå och förklara

Att förstå och förklara kan tyckas ligga nära varandra i betydelse. En filosofisk fråga som för de flesta inte betyder så mycket, men enligt Johannes Persson, professor i filosofi vid Lunds universitet, är det en fråga med stor aktualitet…