Bläddra bland lärobjekt (5 totalt)

Öppna kurser (MOOC) om hållbar utveckling / Sustainable Development

Tre (3) öppna kurser (MOOC) om hållbar utveckling / Sustainable Development. Kurserna kommer ges av SDSN, http://www.sdsnedu.org/ som är globalt initivativ från Förenta Nationerna (FN).
- Kursen "Age of Sustainable Development" börjar den…

Från vetenskap till lösningar

En av samhällets största ekonomiska tillgångar är naturen. Luft och rent vatten är något som vi i den rika världen behöver och som för den fattiga världen är absolut nödvändigt. Pavan Sukhdev från Yale University och UNEP´s Green…

Entreprenörer för hållbarhet

Energin i ett fiskstim, hajskinn, valar och koraller är exempel på hur naturen inspirerat vetenskapen och industrin att hitta smarta lösningar. Janine Benyus, ordförande Biomimicry Institute, ger exempel på hur företag och forskare härmat…

Till mänsklighetens försvar

Människans påverkan på jordens ekosystem är inte nödvändigtvis dåligt för mänskligheten. Den kan rent av förbättra, säger professor Gerry Peterson, Mc Gill University, i sitt försvar mot anklagelsen mot mänskligheten. Arrangerat av…

En anklagelse mot mänskligheten

i lever i en tid när människan fundamentalt påverkar jordens utveckling. Vid detta Nobelpristagarsymposium, där 40 av världens främsta experter inom hållbar utveckling deltar, ställs mänskligheten till svars för sitt sätt att utnyttja…