Bläddra bland lärobjekt (2 totalt)

Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

Här finns en interaktiv mindmap med flertalet Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga. En kunskapsöversikt med examinationsformer för att värdera studieresultat. För att klara dessa bra som student behöver du kunskaper och färdigheter…