Bläddra bland lärobjekt (3 totalt)

Filosofi, politik och religion: Korta föreläsningar

Religion och politik - handlingsstrategier i det senmoderna samhället.

Korta föreläsningar (Ljudfiler/Podcast) om filosofi, politik och religion, både ur historiskt perspektiv, kulturvetenskapliga aspekter och i nutidsbelysning.

Under…

Ledarskap i internationell kontext - föreläsning

En föreläsning om hur vi kan se på oss människor, vad styr våra uppfattningar och vilka kulturella kategorier som finns bakom våra uppfattningar. Hur vi ser på världen och samhället, vad är samhället egentligen? Vad dessa begreppen vilar…

Öppet miniföredrag - Istället för ateism

Många människor i dag är varken troende eller engagerade ateister.
• Vilka alternativ finns för dem?
• Finns det livssyner som går bortom uppdelningen mellan religiöst och sekulärt?

Öppet miniföredrag av Peder Thalén, professor i…