Bläddra bland lärobjekt (2 totalt)

Max 18 - ett verktyg för barnrätt

Max18 är ett internetverktyg med statistik och fakta kring barn och unga upp till 18 år som riktar sig till vuxna som arbetar med utsatta barn. Tanken med den är att kunna följa barnrättsarbetet och hur arbetet med barnkonventionen efterlevs.…

Hållbar stadsutveckling

Colin Fudge, professor vid Royal Melbourne institute of technology, föreläser om utmaningen att bygga städer som kommer att klara av den stora tillströmningen av människor nu och i framtiden. Han menar att redan nu flyttar fler till städerna…