Bläddra bland lärobjekt (3 totalt)

Greening the Economy: Lessons from Scandinavia

The concept of a ”green economy” is rapidly gaining interest around the world. However, the idea is not new. It appeared in 1989 in the book “Blueprint for a Green Economy”. During the 1990s and most of the 2000s, the green economy was not a…

Seminarium "Vacker, hållbar och effektiv - är det möjligt?"

Kan vi forma en stad där man lever ett hållbart liv - en stad som erbjuder effektiva och nödvändiga funktioner samt tar hänsyn till människans vilja att experimentera och påverka sin omgivning? Det är huvudfrågan under seminariet.…

Visionen om en hållbar värld

Majora Carter från Bronx, New York, talar utifrån sin egen verklighet i USA om hur ras och ekonomisk ställning styr vem som bor nära en park och vem som bor intill ett oljeraffinaderi eller ett reningsverk. Och, menar hon, den kemiskt dåliga…