Bläddra bland lärobjekt (3 totalt)

Myter om lärande och utbildning

Pedro de Bruyckere, forskare och författare, menar att många saker som folk tror om utbildning stöds inte av vetenskapliga bevis. Här talar han om myter och vetenskap i utbildningsvärlden. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens…

Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

Här finns en interaktiv mindmap med flertalet Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga. En kunskapsöversikt med examinationsformer för att värdera studieresultat. För att klara dessa bra som student behöver du kunskaper och färdigheter…