Bläddra bland lärobjekt (12 totalt)

Skrivguiden.se - förbättra dina akademiska texter

Skrivguiden.se är en hel webbplats som ger studenter stöd i det akademiska skrivandet. Studenter får här konkreta råd om både skrivprocess, problemformulering och hur man hittar källor samt skriver referenser.

Writingguide.se - support students in their academic writing

Here you will find practical advice on the writing process, how to manage sources and references, and how to publish your text.

Frågor om Förbereda Informationssökning Del 2 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Förbereda Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Informationssökning Del 3 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Citera Informationssökning Del 3 quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 15 frågor om att Citera Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Informationssökning Del 2 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 2. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Förbereda Informationssökning Del 1 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Förbereda Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Bedöma Informationssökning Del 1 quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om att Bedöma Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Frågor om Informationssökning Del 1 - quiz/onlinetest

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Informationssökning Del 1. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.