Bläddra bland lärobjekt (9 totalt)

Öppna e-böcker från Open Textbook Library

Öppna textböcker på engelska i flera ämnen, bl a Accounting & Finance, Business, Management & Marketing, Computer Science & Information Systems, Economics, Engineering, Foreign Languages, General Education, Humanities & Language, Law,…

Statistikkunskaper på högskolenivå - Podcast med SCB

Öppna föreläsningar - öppen akademi OpenSNH: Intervju med Joakim Malmdin på SCB.se om nyttan av statistikkunskaper på högskole- och universitetsnivå. Frågor som användbara begrepp och kunskaper kring statistik, infografik & visuell…

Taggar & etiketter : ,

Max 18 - ett verktyg för barnrätt

Max18 är ett internetverktyg med statistik och fakta kring barn och unga upp till 18 år som riktar sig till vuxna som arbetar med utsatta barn. Tanken med den är att kunna följa barnrättsarbetet och hur arbetet med barnkonventionen efterlevs.…

Lars Peter Hansen, ekonomi & statistik

Hur reagerar rationella investerare på osäkerheten om framtida priser? Hög avkastning ses som kompensation för risktagande. Lars Peter Hansen, professor i ekonomi och statistik vid University of Chicago, utvecklade en statistisk metod som lämpar…

Taggar & etiketter : , ,

Hans Rosling - Framtidens statistik

Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, är känd för att göra statistiken begriplig och tillgänglig i sina pedagogiska föreläsningar om global hälsa. Här tar han hjälp av 3D-grafik när han skildrar…

Taggar & etiketter : , ,

Hur hemlig är jag?

Statistik är ett viktigt redskap för att belysa viktiga samhällsfrågor. Men dålig hantering av data undergräver förtroendet för de myndigheter som sköter statistiken. Statistikern Michael Carlson från Stockholms universitet berättar om…

Taggar & etiketter : ,

Statistikkunskaper på högskolenivå - Podcast med SCB

Intervju med Joakim Malmdin på SCB.se om nyttan av statistikkunskaper på högskole- och universitetsnivå. Frågor som användbara begrepp och kunskaper kring statistik, infografik & visuell statistik, BIG DATA, öppen offtentlig data samt vad är…

Taggar & etiketter : ,

Öppen offentlig data

På denna webbsida så får du veta mer om vad öppen offentlig data är och vilka verktyg du kan använda i din forskning för serviceinformation och nöjdhetsundersökningar, miljödata, geodata, trafikdata, befolkningsdata m m. Öppen offentlig…