Bläddra bland lärobjekt (1 totalt)

Bilden som vetenskapligt verktyg

Victoria Höög, docent i idé- och lärdomshistoria, Filosofiska institutionen, Lunds universitet talar om bildens som vetenskapligt verktyg. Hur har bilden använts historiskt? Vad har vi haft för användning av bilden när det gäller naturen?…