Bläddra bland lärobjekt (1 totalt)

UR Samtiden - Näringslivet och hållbar utveckling

Björn Stigson, innehavare av Assar Gabrielssons professur i tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, talar om hur företag kan verka för uthållig utveckling genom ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och…