Bläddra bland lärobjekt (1 totalt)

Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter

Själv- eller gruppstudieuppgifter om forskningsetik. Fyra frågeområden; Grundläggande värderingar, moral och etik, Historisk perspektiv och vetenskapliga förhållningssätt, Internationellt perspektiv - trender och utblick samt Olika filosofier…