Bläddra bland lärobjekt (2 totalt)

Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar

Innehåll - lärobjekt/lärmoduler om Kritiskt tänkande:

Info om lärobjekt
Artikel
Inspelade föreläsningar från Seminarium
Källkritik för Internet
Tillämpningsövningar
Tips på forskningskommunikation

Info om…

Studieteknik, föreläsningar - Del 1 och Del 2

Studieteknik vid högskolestudier för framförallt nya studenter. Föreläsningarna presenterar flera praktiska förhållningssätt och påvisar viktiga kunskaper, så du kan förbättra ditt sätt att studera på högskolenivå. Här får du flera…