Bläddra bland lärobjekt (3 totalt)

Statistikkunskaper på högskolenivå - Podcast med SCB

Öppna föreläsningar - öppen akademi OpenSNH: Intervju med Joakim Malmdin på SCB.se om nyttan av statistikkunskaper på högskole- och universitetsnivå. Frågor som användbara begrepp och kunskaper kring statistik, infografik & visuell…

Taggar & etiketter : ,

Statistikkunskaper på högskolenivå - Podcast med SCB

Intervju med Joakim Malmdin på SCB.se om nyttan av statistikkunskaper på högskole- och universitetsnivå. Frågor som användbara begrepp och kunskaper kring statistik, infografik & visuell statistik, BIG DATA, öppen offtentlig data samt vad är…

Taggar & etiketter : ,

Studieteknik, föreläsningar - Del 1 och Del 2

Studieteknik vid högskolestudier för framförallt nya studenter. Föreläsningarna presenterar flera praktiska förhållningssätt och påvisar viktiga kunskaper, så du kan förbättra ditt sätt att studera på högskolenivå. Här får du flera…