Bläddra bland lärobjekt (1 totalt)

Hur kan kvalitativ forskning bli trovärdig - föreläsning

Detta lärobjekt handlar om strategier man som forskare kan använda sig av för att stärka en kvalitativ studies överensstämmelse med verkligheten och generaliserbarhet eller tillämpbarhet i andra sammanhang än det specifikt undersökta.