Frågvis om filosofi - problembaserade studieuppgifter

Dublin Core

Ämne

Filosofi

Beskrivning

Studieuppgifter, problembaserade kring ämnet Filosofi. Kan användas i en introduktionskurs eller metodkurs där vetenskapliga begrepp, filosofi eller kunskapssociologi ingår.

Upphovsman

Mats Brenner

Utgivare

Högskolan i Gävle/OpenSNH

Datum

2015

Rättigheter

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Språk

Svenska

Identifikator

https://www.penflip.com/mbrenner/fragvis-om-filosofi

Är del av

Filosofi

Målgrupp

Högskolestudenter

Målgruppens Utbildningsnivå

Högskolenivå

Filer

Citering

Mats Brenner, “Frågvis om filosofi - problembaserade studieuppgifter,” Open SNH, accessed 13 juli 2020, http://opensnh.se/items/show/124.

Social Bookmarking