Filosofi, politik och religion: Korta föreläsningar

Dublin Core

Ämne

Religionsvetenskap

Beskrivning

Religion och politik - handlingsstrategier i det senmoderna samhället.

Korta föreläsningar (Ljudfiler/Podcast) om filosofi, politik och religion, både ur historiskt perspektiv, kulturvetenskapliga aspekter och i nutidsbelysning.

Under momentet studeras religionsvetenskapliga frågeställningar i olika nationella och internationella sammanhang. Framväxten av det mångkulturella samhället belyses mot bakgrunden av modernitetens idéhistoria. Interaktionen mellan individen och samhället i det moderna och det senmoderna samhället utgör ett centralt studieobjekt; etiska frågeställningar på individ-, struktur- och kulturplan bearbetas. Förhållandet mellan religion och politik studeras från ett kultursociologiskt perspektiv där religion och kultur betraktas som integrerade fenomen. Inom momentet får studenten tillägna sig fördjupade kunskaper om olika vetenskapliga metoder lämpade för omvärldsanalys. Momentet innehåller praxisorienterade övningar och exemplifieringar.

Föreläsningen ingår i kurs Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 30 hp (Grundnivå), vid Högskolan i Gävle. Inpelning gjord maj, 2015. (Kurskod HRV01C)

Upphovsman

Jari Ristiniemi

Utgivare

Högskolan i Gävle

Datum

2015

Medarbetare

Sven Borrie, Mats Brenner

Rättigheter

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens.

Format

mp3-fil

Språk

Svenska

Resurstyp

Ljudfiler

Identifikator

https://hig.box.com/s/nzciv16yoh41wx2cykfhen9pbq4pl4b0

Är del av

Filosofi

Målgrupp

Studenter

Målgruppens Utbildningsnivå

Högskolenivå

Instruktionsmetod

Med ljudfilerna finns en dokumentfil som kan laddas ned som PDF-fil (14 sidor) med textsammandrag och bildspelsbilder samt 17 st frågor för student, grupparbete eller för självreflektion.

Filer

Citering

Jari Ristiniemi, “Filosofi, politik och religion: Korta föreläsningar,” Open SNH, accessed 13 juli 2020, http://opensnh.se/items/show/129.

Social Bookmarking