Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter

Dublin Core

Ämne

Forskningsetik, vetenskaplig metod

Beskrivning

Själv- eller gruppstudieuppgifter om forskningsetik. Fyra frågeområden; Grundläggande värderingar, moral och etik, Historisk perspektiv och vetenskapliga förhållningssätt, Internationellt perspektiv - trender och utblick samt Olika filosofier och begrepp. Uppgifterna avslutas med att studenten beskriver "Dina egna ställningstagande - argumentation" och använder akademisk referenshantering.

Upphovsman

Mats Brenner, Högskolan i Gävle - Learning Center

Utgivare

Högskolan i Gävle

Datum

2015

Rättigheter

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Språk

Svenska

Identifikator

https://www.penflip.com/mbrenner/fragvis-om-forskningetik-problembaserade-studieuppgifter

Lesson Plan Item Type Metadata

Längd

45 min - 2 tim beroende på om det är en självstudie- eller gruppuppgift.

Lesson Plan Text

Problembaserat upplägg för att undersöka och lära sig grundläggande kunskaper och begrepp kring etik och forskningsetik.

Filer

Citering

Mats Brenner, Högskolan i Gävle - Learning Center, “Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter,” Open SNH, accessed 19 juni 2018, http://opensnh.se/items/show/133.

Social Bookmarking