Frågor och svar (feedback) om Informationssökning - Vetenskaplighet

Dublin Core

Ämne

informationssökning, vetenskapliga metoder, examination, flervalsfrågor

Beskrivning

Lärobjekt/lärmoduler om Informationssökning - Vetenskaplighet:
34 st frågor och svar (feedback) på frågorna Webblänk till quiz/självtestet om Informationssökning - Vetenskaplighet på OpenSNH
Skapa bättre flervalsfrågor - till dina test och tentor

Info om lärobjekt:
Lärobjektet sammanställt av: Mats Brenner, Learning Center - Högskolebiblioteket i Gävle (2015-02-02)
De 34 frågorna med svar och feedback, är skapade (2013) av bibliotekarier vid Örebro universitetsbibliotek. Högskolebiblioteket i Gävle - Learning Center har modifierat dem (2016) för generisk användning - som självtest för studenter - för både internt och extern användning som öppna akademiska lärresurser, publicerade på OpenSNH.se
Detta lärobjekts syfte är att vara som en enkel lärarhandledning med frågor, svar och feedback kring frågorna för att utveckla studenternas informationskompetens.
Varje rätt svar på frågor är markerade med kursiv stil.
Feedback är samma oberoende om studenten svarat felaktigt eller rätt på frågorna.
För student som använder Quiz/självtest via OpenSNH, så kan studenten ladda hem ett kompetensbevis (Badge), se bild nedan.
I lärobjektet finns även en webblänk till ett skarpt självtest och handböcker på webben kring hur skapa bra flervalfrågor själv

Upphovsman

Brenner, Mats & Bibliotekarier på Örebro universitetsbibliotek

Utgivare

Högskolan i Gävle/OpenSNH

Datum

2016

Rättigheter

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Språk

Svenska

Identifikator

https://www.penflip.com/mbrenner/fragor-och-svar-om-informationssokning-vetenskaplighet?invite=SpcSmthz

Filer

Citering

Brenner, Mats & Bibliotekarier på Örebro universitetsbibliotek, “Frågor och svar (feedback) om Informationssökning - Vetenskaplighet,” Open SNH, accessed 19 juni 2018, http://opensnh.se/items/show/144.

Social Bookmarking