Introduktion till mänskliga rättigheter - öppen webbutbildning

Dublin Core

Beskrivning

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter (MR). Utbildningen innhåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger kunskap om:
- varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet
- vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentlig
- hur de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten

Förhoppningen är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor. Välkommen med dina tankar och synpunkter på utbildningen.SKL och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen i samverkan. Den kommer att utvecklas under hösten 2016. Välkommen med dina tankar och synpunkter.

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKL en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Utbildningen vänder sig till dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Se en kort introduktion till mänskliga rättigheter med Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Lena Micko, SKL:s ordförande. Se denna korta introduktionsfilm om utbildningens innehåll här: https://youtu.be/6cef1LEGprc (kopiera webblänken till din webbläsare!)

Läs mer om utbildningen här hos www.mr-forum.se: http://mr-forum.se/kurser/

Upphovsman

Uppsala universitet www.mr-forum.se
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) www.skl.se/mr

Utgivare

UU.se
SKL.se

Datum

2016

Rättigheter

Projektgruppen för webbutbildningen och UU.se samt SKL.se äger och administrerar utbildningen. Öppen utbildning - För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Format

Webbsid med texter som även är uppläsningsbara samt videofilmer.

Språk

Svenska

Identifikator

http://mrutbildning.se/?page_id=2672

Är del av

Temasida Mänskliga rättigheter

Målgrupp

För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Målgruppens Utbildningsnivå

Gymnasie-/Folkhögskole-/Högskolenivå

Instruktionsmetod

Öppen webbutbildning, självstudier i egen takt

Rättighetsinnehavare

UU.se
SKL.se

Filer

Citering

Uppsala universitet www.mr-forum.se Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) www.skl.se/mr, “Introduktion till mänskliga rättigheter - öppen webbutbildning,” Open SNH, accessed 12 augusti 2020, http://opensnh.se/items/show/151.

Social Bookmarking