Ledarskap i internationell kontext - föreläsning

Dublin Core

Ämne

Religionsvetenskap, kulturvetenskap, ledarskap

Beskrivning

En föreläsning om hur vi kan se på oss människor, vad styr våra uppfattningar och vilka kulturella kategorier som finns bakom våra uppfattningar. Hur vi ser på världen och samhället, vad är samhället egentligen? Vad dessa begreppen vilar på. Människans situation idag, former av ångest och rädsla som det nuvarande samhället skapar - här ledarskapets roll. Hur ledare kan handskas med de förändringar vi nu står inför. Även vilka förhållningssätt som vi alla och ledare kan ha till denna ångest och rädslor. Former av ledarskap och vad är det att utöva ledarskap i hotande situationer (t ex former av ångest såsom arbetslöshet, utanförskap, desorientering). Om olika föreställningar som presenteras för oss om verkligheten - är de så självklara? Föreläsning av 
Jari Ristiniemi, Professor vid Högskolan i Gävle

Upphovsman

Jari Ristiniemi, Högskolan i Gävle

Utgivare

Högskolan i Gävle
SNH.se

Datum

2016, september

Medarbetare

Mats Brenner, publicering av OER - Learning Center, HiG.se
Åke Wall, filmredigering - Learning Center, HiG.se

Moving Image Item Type Metadata

Original Format

Video

Längd

1 tim 20 min (80 min)

Kompression

MPEG-4

Filer

Citering

Jari Ristiniemi, Högskolan i Gävle, “Ledarskap i internationell kontext - föreläsning,” Open SNH, accessed 10 april 2020, http://opensnh.se/items/show/152.

Social Bookmarking