Kriterium.se - open access e-böcker

Dublin Core

Ämne

humaniora, affect research, anthroplogy, archaeology, byxantine studies, classical philology, ecology, economics, education, ethnography, gender studies, govermentality, human geography, law, lesbian studies, material culture, medieval history, science, swedish literature, word history

Beskrivning

Kriterium är en satsning på sakkunniggranskad OpenAccess-publicering av vetenskapliga böcker i Sverige. Det är ett pilotprojekt som drivs av tre svenska lärosäten – Göteborgs, Uppsala och Lunds universitet. Medverkande i projektet är också representanter från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket samt Nordic Academic Press och Makadam förlag. Genom lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier.

Kriterium är öppet för vetenskapliga böcker från alla lärosäten. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker på svenska. Maja Pelling, Jens Annmark och Gösta Cramby från Göteborgs universitetsbibliotek står för administration, drift och utveckling av system. Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är ordförande i styrgruppen och Åsa Arping, professor vid
Humanistiska fakulteten är ordförande i redaktionsrådet.

Upphovsman

Varje enskild författare

Datum

2017

Språk

Engelska, Svenska

Identifikator

http://www.kriterium.se/

Licens

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Filer

Citering

Varje enskild författare, “Kriterium.se - open access e-böcker,” Open SNH, accessed 4 juli 2020, http://opensnh.se/items/show/157.

Social Bookmarking