Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik - öppen e-bok

Dublin Core

Ämne

didaktik

Beskrivning

Den här boken samlar ett axplock av ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik från lärare och forskare med anknytning till Högskolan i Gävle (HiG). Den röda tråden är en vilja att göra ämnena mer tillgängliga samt stimulera utveckling av undervisning och lärande i dessa ämnen.

Varför upplevs matematik som svårt av många elever? Hur kan en lärare väcka gymnasieelevers intresse för fysik? Och vad är det för likhet mellan ett tvåårigt barn och en struts?

Författarna till den här boken förenas av ett brinnande intresse för sina olika ämnen och en stark önskan att finna vägar till utveckling av undervisningen för att underlätta lärande och väcka nyfikenhet. Boken är skriven till dig som delar våra intressen. Vi hoppas att den ska inspirera till ytterligare utveckling av ämnesdidaktiken.

Upphovsman

Björling, Mikael (red.)

Utgivare

Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.

Datum

2016

Medarbetare

Iiris Attorps, Mikael Björling, Maria Cortas Nordlander, Jan Grenholm, Jenny Ivarsson, Eva Kellner, Mirko Radic

Rättigheter

Open Access

Relation

Lärarutbildningens skriftserie, ISSN 1652-0955 ; 7

Format

PDF-fil

Språk

Svenska

Identifikator

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1064579&dswid=3112

Filer

Citering

Björling, Mikael (red.), “Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik - öppen e-bok,” Open SNH, accessed 2 juni 2020, http://opensnh.se/items/show/158.

Social Bookmarking