Kritiskt tänkande - en introduktion: E-bok

Dublin Core

Ämne

Informationskompetens, källkritik, vetenskaplig metod

Beskrivning

Här är en kort e-bok för den som vill få en snabb introduktion. Det är lätt läsning och ger en fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till. Hoppas Du och dina målgrupper får nytta av e-boken. En gratis öppen e-bok från SNH.se / OpenSNH.se. E-boken Kritiskt tänkande - en introduktion har författats av Lars Torsten Ericsson i samarbete med SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning.
SNH finansierar också denna ebok.

Upphovsman

Lars Torsten Eriksson

Utgivare

SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning. SNH.se / OpenSNH.se

Datum

2017

Medarbetare

Anja Castensson, redaktör - SciWrite.se
Idé och produktionssamordning: Mats Brenner, Högskolan i Gävle
Illustrationer: Åke Wall, Högskolan i Gävle - Högskolebiblioteket/Learning Center. Adobe Stock.

Rättigheter

Kostnadsfri e-bok, helt fri att distribuera och att använda inom t ex undervisning, forskning, självstudier och i grupparbete.

Format

.epub-fil (eboksfil)

Språk

Svenska

Identifikator

ISBN 978-91-7773-003-3

https://hig.box.com/s/y67nfrmivb663fg8l3z9s219n9roky0u

Permalink: http://libris.kb.se/bib/20686503

DiVA: http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1088915&dswid=-6744

Innehållsförteckning

Introduktion
Ett kritiskt perspektiv växer fram
Vad menar vi med kritiskt tänkande?
Varför ska vi tänka kritiskt?
Att tänka kritiskt – hur?
Frågor och hypoteser
Källkritik
Begreppskritik
Kausalitetskritik
Normkritik
Referenser och tips på fördjupning och utbildningsmaterial

Tillgänglig från (Datum)

2017, mars

Skapad (Datum)

2017

Licens

Upphovsrätt, Lars Torsten Eriksson

Kräver

E-boksläsare: För att kunna läsa en e-bok på dator behöver du ha Adobe digital editions på din dator. Eller har du webbläsaren Mozilla Firefox, ladda hem EPUBReader. Vill du läsa e-boken på en mobil enhet som till exempel läsplatta, surfplatta eller mobiltelefon behöver du en läsapp. Där finns oftast redan en läsapp installerad, men annars finns till exempel Bluefire Reader som du kan ladda ned via Google Play eller App Store.  ELLER Lithium EPUB Reader för Android, ladda ned via Google Play.

Rättighetsinnehavare

Författare: Lars Torsten Eriksson
Produktion och publicering: SNH.se / OpenSNH.se

Filer

Citering

Lars Torsten Eriksson, “Kritiskt tänkande - en introduktion: E-bok,” Open SNH, accessed 16 april 2021, http://opensnh.se/items/show/161.

Social Bookmarking