Inspelad föreläsning: Vad är hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för?

Dublin Core

Ämne

ekonomi, redovisning

Beskrivning

Föreläsningen utmanar den traditionella synen på ekonomiskt aktivitet och ger förslag på hur nya tankar om hållbart samhälle kan utvecklas. För att skapa ett hållbart samhället behöver sättet att förhålla sig till mänskliga aktiviteter förändras. Det ställer krav på att alla tänker om och anpassar sig till de krav som ställs för hållbar utveckling genom att utveckla nya lösningar - inte minst företag.

Kompletterande material till föreläsningen, att ladda hem som pdf-filer här!
Bildspel Föreläsningens (PowerPoint-)bilder

Artikel: Accounting and Auditing of Sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA)

A Good Life for All - Essays on Sustainabibllity Celebrating 60 years of making Life Better Artikel: Sustainable enterprise theory: A good life for all

Artikel i Balans 2016, nr1: Redovisning av hållbart förädlingsvärde

Artikel i Balans 2016, nr2: Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision

Artikel i Balans 2016, nr3: Reflektioner kring hållbarhetsredovisningspostulat och syftet med hållbarhetsredovisning

Upphovsman

Professor Arne Fagerström

Utgivare

Högskolan i Gävle
Kontaktadress:
arne.fagerstrom@hig.se eller
arne.fagerstrom@gmail.com

Datum

2017

Medarbetare

Agneta Sundström

Rättigheter

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Format

Videofilm streaming ej för nedladdning, responsiv - kan ses i mobil/surfplatta

Språk

Svenska

Identifikator

https://play.hig.se/media/t/0_u8owtt1o

Längd

42 min

Målgrupp

Allmänhet, studenter, högskolelärare och forskare

Målgruppens Utbildningsnivå

Gymnasie- och högskolenivå

Filer

Citering

Professor Arne Fagerström, “Inspelad föreläsning: Vad är hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för?,” Open SNH, accessed 16 april 2021, http://opensnh.se/items/show/162.

Social Bookmarking