Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs

Dublin Core

Ämne

Vetenskaplig metod, vetenskapligt skrivande

Beskrivning

Vetenskaplig metod på nätet - är en helt nätbaserad grundkurs och innehåller följande kursmoduler: Introduktion. 1 - Vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk orientering, 2 - Informationssökning, 3 - Att skriva vetenskapliga rapporter, 4 - Forskningsprocessen, 5 - Forskningsmetoder och tekniker för datainsamling. Denna modul är indelad i flera avsnitt. Efter en inledande introduktion presenteras vanliga forskningsmetoder som Survey, Experiment, Aktionsforskning och interaktiv metod. Därefter introduceras några vanligt förekommande tekniker för datainsamling som Intervju, Enkät, Observation, Mätning och Litteraturgenomgång/Review. 6 - Metoder för dataanalys. I denna del ingår flera delar: Beskrivande statistik, Grunder i hypotesprövande statistik, Kvantitativ innehållsanalys och Kvalitativ textanalys.

Upphovsman

Varje enskild lärare vid Högskolan i Jönköping.

Utgivare

Högskolan i Jönköping

Datum

2013 (publicerad som öppen lärresurs).

Medarbetare

Madelene Zetterlind, Tekniska högskolan &
Christina Keller, Jönköping International Business School
Projektledare.

Relation

Vetenskapteori och metod

Språk

Svenska

Resurstyp

Website

Identifikator

https://pingpong.hj.se:443/public/courseId/12876/launchPublicCourse.do?id=12876

Skapad (Datum)

2007

Målgrupp

Studenter

Målgruppens Utbildningsnivå

Högskola

Website Item Type Metadata

Local URL

https://pingpong.hj.se:443/public/courseId/12876/launchPublicCourse.do?id=12876

Filer

Citering

Varje enskild lärare vid Högskolan i Jönköping., “Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs,” Open SNH, accessed 4 juli 2020, http://opensnh.se/items/show/43.

Social Bookmarking