groundWork - för hållbar samhällsutveckling i praktiken

Dublin Core

Ämne

Avfall, Sydafrika, Miljöförstörelse, Arbetsvillkor

Beskrivning

groundWork är en miljöorganisation i Sydafrika som stödjer kampen mot miljöförstörelse och för bättre levnadsförhållanden och arbetsvillkor i Sydafrika. Filmen är en kort intervju med Bobby Peek om organisationen arbete, om kolberoendet och vad hållbar utveckling betyder i just Sydafrika. Han berättar hur de stödjer invånarnas kamp mot förstörelse av vatten och luft, för bättre levnadsförhållanden och arbetsvillkor, klimat-smarta jobb och återvinning av avfall. Bobby Peek har även jobbat åt University of KwaZuluNatal i Pietersmaritzburg / Durban.

Upphovsman

Bobby Peek, groundWork, SA.

Källa

http://www.groundwork.org.za/index.php

Utgivare

Open SNH, www.snh.se

Datum

2014

Medarbetare

Mats Brenner, intervjuare Learning Center/SNH
Sven Borrie, Filmare Learning Center
Ove Ericsson, Organisatör Afrikagrupperna i Gävle

Språk

Engelska

Resurstyp

Video

Identifikator

Webblänk Open SNH

Är del av

Hållbar utveckling

Målgrupp

Studenter

Målgruppens Utbildningsnivå

Högskole- och folkhögskolenivå.

Instruktionsmetod

Instuderings- och diskussionsfrågor:

Instuderingsfrågor till videofilm om miljöorgansationen groundWork i Sydafrika.
Intervju med dess ledare Bobby Peek på Högskolan i Gävle 10 juni 2014.

Fundera på och diskutera groundWorks och Bobby Peeks syn på följande frågeställningar.
1) En hållbar utveckling i Sydafrika ekologiskt, ekonomiskt och socialt kräver en rättvis fördelning av nytta och olägenheter vid produktion och levnadsförhållanden efter apartheid.
Möjligheter för olika samhällsgrupper och intressen att påverka lagstiftning, ministerier och producentföretag för en hälsosam och resurseffektiv utveckling av miljön, lokalt och globalt.

2) Kolets roll i Sydafrikas näringsliv och innevånarnas vardag. Kolets funktion i samhällsekonomin; utvinning och hantering som skapare av arbetstillfällen och ekonomisk vinst; för vilka grupper? Olika skaderisker som uppstår under produktion och användning av kol för hälsan i form av arbetsförhållanden och lokal livsmiljö.

3) Återvinning av avfall för resursbevarande, ren livsmiljö och ett levnadsdugligt framtida klimat.
Under apartheidsystemet skapade stadsplaneringen en rasistisk uppdelning av städer och samhällen där fattiga svartas bostäder kom att ligga nära förorenande producentverksamheter med giftiga avfallsdumpar och reningsverk. Det har medfört akuta luft– och vattenföroreningar och negativ klimatpåverkan på längre sikt. groundWork stödjer nu de arbetare och boende som berörs och kämpar för att försvara sin livsmiljö mot mäktiga inhemska och internationella företagsintressen. Ett sätt att göra det på är att organisationen hjälper personer som traditionellt livnärt sig på att leta avfall på soptippar att bilda ett nationellt fackförbund med lokala kooperativ och samverka med olika kommuner för att uppföra återvinningstationer. Där kan sopletarna få en hälsosammare arbetsmiljö, en säkrare inkomst och hjälp med avsättningen av sorterade avfallsprodukter.

Moving Image Item Type Metadata

Längd

15:42 min

Producent

Mats Brenner vid Högskolan i Gävle, Learning Center & Bobby Peek, GroundWork, SA i samarbete med snh.se - Tema Hållbar utveckling

Filer

Citering

Bobby Peek, groundWork, SA., “groundWork - för hållbar samhällsutveckling i praktiken,” Open SNH, accessed 12 juli 2020, http://opensnh.se/items/show/80.

Social Bookmarking