Environmental Geography (miljökunskap) - Bildspel, studieguide, instuderingsfrågor och rättningsguide

Dublin Core

Ämne

Miljö

Beskrivning

- Fyra (4) bildspel på engelska med totalt 128 bilder, med ämnen som vattenresurser och utsläpp, energiresurser, jord/jordbruk och hållbar utveckling samt ekosystem. (Topic/subjects: Water Resources and Pollution, Energy Resources, Human Impact on the Earth Surface and Managing the Earth, Ecosystem and Sustainable development)
- Öppna frågor för skrivna studieuppgifter (Open questions for Written Examination, p. 1-5) and)
- Öppna bedömnings- och betygskriterier för lärare. (Open Marking Criteria – Guidelines for teachers, p. 6-12)
- Referenser/Förslag till vidare läsning (References / additional open educational resources, p.13)
- Ideér och studiegudie för projektarbeten. (Ideas and Guidelines for Project, 12 pages)
- Kompendium med utökade beskrivningar kring ämnen som de fyra (4) bildspelen innehåller, 37 sidor.

Upphovsman

Peter Fawcett

Utgivare

Högskolan i Gävle

Datum

2014

Rättigheter

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Format

PDF

Språk

Engelska

Identifikator

https://hig.box.com/s/fzne4h9xjbbunqmqunbh

Skapad (Datum)

2012

Är del av

Hållbar utveckling

Kräver

PDF-läsare, exempelvis Adobe Reader

Målgruppens Utbildningsnivå

Högskola

Lesson Plan Item Type Metadata

Längd

Bildspel med 128 bilder total, ger ca 4 timmars lektionstid med frågor. Instuderingsuppgifter ca 3 timmar för en student. Kompendium, 36 sidor kompletterar bildspelen.

Objectives

Syfte att utöka den generella kunskapen i miljökunskap, kring naturresursernas betydelse och människan inverkan på natur och människa.

Materials

Bildspel, PDF-filer
Studieguide, PDF-fil
Instuderingsuppgifter med rättningsguide, PDF-fil
Ideér och gudielines för projektarbetet, PDF-fil
Compendium för individuella studier eller grupparbete, PDF-fil

Lesson Plan Text

Här finns 4 bildspel, Studieguide och Instuderings- och projektuppgifter som kan användas i självstudier och av lärare för både gruppuppgifter och individuella uppgifter.

Filer

Citering

Peter Fawcett, “Environmental Geography (miljökunskap) - Bildspel, studieguide, instuderingsfrågor och rättningsguide,” Open SNH, accessed 13 juli 2020, http://opensnh.se/items/show/92.

Social Bookmarking