Hem > Om SNH

Om SNH

SNH.se & OpenSNH.se driftas och förvaltas sedan år 2018 av Högskolan i Gävle, Högskolebiblioteket i Gävle - Learning Center.

Infact.se och provainfact.se driftas och förvaltas sedan 2018 även av Högskolan i Gävle, Högskolebiblioteket i Gävle - Learning Center.

Webmaster - Högskolan i Gävle - Kontakt:

Åke Wall, IKT-pedagog, multimediaproducent
Telefon: 026-64 50 89, mobil: 072-007 95 10, e-post: Ake.Wall@hig.se

 

Historik:

SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, var en samverkansorganisation mellan Högskolan i GävleMittuniversitetet och Utbildningsradion. Tidigare var även Luleå tekniska universitet och Blekinge Tekniska Högskolan medlemmar i SNH.

Syftet med samverkan i SNH var;

  • Att gemensamt utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för nätbaserad utbildning.
  • Genom UR:s medverkan nyttja tv-och radiomedierna för kursinslag.
  • Utveckla öppet digitalt kursmaterial och former för samproduktion av öppet digitalt undervisningsmaterial.

 

Vad var flexibelt lärande var för oss inom SNH?

  • Studentens lärande i fokus.
  • Ökad flexibilitet vad gäller tid, plats och metod.
  • Anpassad teknik utifrån studiesituation (hemma, lärcenter, campus).
  • Samarbetet över nätet med studiekamrater sk kollaborativt lärande.
  • Användande av mediainslag för att stimulera kunskapsinhämtandet

 

Arkiv: Verksametsberättelser - SNH

Ladda hem och läs om SNH:s verksamhet!

 

Archive: Information in english about Open SNH

Download information leaflets, format PDF-fil (A4 and A3, also for print)

 

Archive: SNH was member in the organization SDSN - Sustainable Development Solution Network

SDSN http://unsdsn.org/ är ett internationellt närverk som arbetar med lösningar för att nå en hållbar utveckling.

Se om ditt lärosäte är med i SDSN här på kartan: http://unsdsn.org/what-we-do/national-and-regional-networks/members/

SDSNedu har bl a öppna kurser (MOOC) kring hållbar utveckling här: https://www.sdsnedu.org/

 

Arkiv: Ansök om medlemskap i SNH

SNH önskar få fler medlemmar. Årligt medlemskap kostar 10.000 kr per år. Organisation skriver på ett samverkansavtal för två år. Kontakta ordf. i SNH för veta mer: Mats Brenner, mbr@hig.se vid Högskolan i Gävle, Learning Center.

Intresseanmälan om medlemskap! (klicka på webblänken)

Medlemskap för organisation/lärosäte är 10000 kr/år. Samverkansavtal skrivs på 2 år. Organisationen utser repr i SNH:s styrgrupp och Huvudmannen utser repr till SNH:s årsmöte. De flesta möten sker via webbkonferens 5-10 ggr/år.

 

Arkiv: Kontaktpersoner/ansvariga SNH var:

Utbildningsradion (UR), Marie Nyberg, marie.nyberg@ur.se

Högskolan i Gävle (HiG), Mats Brenner, mats.brenner@hig.se

Mittuniversitetet, (MIUN), Laura Brander, laura.brander@miun.se

 

Arkiv: Kontaktadress för opensnh.se är:

Webmaster, Mats Brenner mbr@hig.se - Högskolan i Gävle

Drift hos YouKnowWhat.se

Utformning symbolbilder för lärobjekt hariett.se

Opensnh.se är skapad med omeka.org, tema Berlin (mobilanpassad)